Izolace skládek

SKLÁDKY

Těsnicí systémy provádíme především na bázi folií HDPE a mPVC.
Při výběru vhodného typu materiálu se bere ohled na celkové uspořádání skládky, druhy odpadů, které jsou do skládky ukládány, třídu výluhů a na přírodní podmínky lokality skládky.

Nejčastěji používané jsou přeplátované dvojité sváry se zkušebním kanálem a nanášené „extruzní sváry“.