Izolace spodních staveb

SPODNÍ STAVBY
Provádíme izolace proti vodě, radonu a chemickým látkám u:

• obytných objektů
• průmyslových staveb
• nádrží, kanálů a jímek
• biotopů
• nádrží na pitnou vodu aj.

Pro jaké stavby je hydroizolační systém je určen:

• proti zemní vlhkosti
• proti podpovrchové a podzemní vodě
• proti radonu
• Je vhodný téměř do všech typů prostředí s různým druhem korozního namáhání

Naše firma používá nejmodernějších materiálů, které umožňují vzájemnou kombinaci a napojování hydroizolačních materiálů s nejvýhodnějšími vlastnostmi pro dané prostředí.

Výhody našeho řešení oproti ostatním:

  • používáme pouze ucelený hydroizolační systém včetně všech doplňků
  • sysatém je odolný proti působení agresivních podzemních vod
  • vynikající protiradonová izolace
  • funkční spolehlivost a dlouhá životnost