Naše činnosti

Izolace plochých střech

Kompletní realizace plochých střech včetně světlíků, klempířských prací, hromosvodů

  • průmyslových hal a objektů
  • administrativních budov
  • panelových a obytných domů
  • rodinných domů, teras a balkonů
> Více informací:

Izolace bazénů

Mechanicky kotvené fóliové systémy jsou vhodné pro povrchovou izolaci rekonstruovaných i nově zřizovaných bazénů. PVC izolace jsou pro tento účel nabízeny v několika barvách a vzorech,hladké, případně s protiskluzným povrchem.

> Více informací:

Izolace spodních staveb

Provádíme izolace proti vodě, radonu a chemickým látkám u:

  • obytných objektů
  • průmyslových staveb
  • nádrží, kanálů a jímek
  • biotopů
  • nádrží na pitnou vodu aj.
> Více informací:

Izolace jezírek

Chcete na své zahradě jezírko

Do připravené jámy Vám svaříme fólii libovolné velikosti a tvaru.

> Více informací:

Izolace proti ropným produktům

jsou vhodné pro:

čerpací stanice PHM
parkovací plochy
montážní jámy
nádrže, tanky na ropné látky

> Více informací:

Izolace skládek

Těsnicí systémy provádíme především na bázi folií HDPE a mPVC.

Při výběru vhodného typu materiálu se bere ohled na celkové uspořádání skládky, druhy odpadů, které jsou do skládky ukládány, třídu výluhů a na přírodní podmínky lokality skládky.

> Více informací: